Home

Plafonds

Scheidingswanden

Verlichting

Maatkasten

Webshop

Referenties

Contact

Route

 Disclaimer

 
 
Disclaimer

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Gerrit Smit Systeemplafonds B.V. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Linken naar deze site
Het is de gebruiker van Gerrit Smit Systeemplafonds B.V. toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Gerrit Smit Systeemplafonds B.V. Op onze linkpagina vindt u enkele mogelijkheden terug die u kunt gebruiken om naar ons te linken.

 

Melding van schending van privacy
Indien U meent dat een Gerrit Smit Systeemplafonds B.V. lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om Gerrit Smit Systeemplafonds B.V. daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@gerrit-smit.nl. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

 

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2010-2013 Gerrit Smit Systeemplafonds B.V.